Escarabat de nit

Phyllognathus excavatus

L’escarabat de nit (Phyllognathus excavatus) és una versió reduïda de l’escarabat rinoceront (Oryctes nasicornis), que assoleix només uns 20-25 mm en estat adult. El mascle (foto 1ª) presenta també una banya sobre el cap, tot i que de mides més reduïdes que en el cas del seu parent, i una excavació a la part frontal del pronot d’on ve l’adjectiu específic excavatus. Les femelles (fotos 2ª, 3ª i 4ª), en canvi, no tenen la banya ni tampoc l’excavació al pronot.

Els adults volen de nit a ple estiu als llocs arbrats, també als parcs urbans, als jardins i als horts de fruiters.

Les larves d’escarabat de nit són uns cucs blancs grans, tous, amb una sèrie de puntets de color castany als costats, el cap rodó i també castany i mandíbules potents. Son comestibles, però sense tradició a la cuina catalana. Viuen durant anys al sòl alimentant-se d’arrels i de matèria orgànica en descomposició fins que una nit, pels volts de Sant Joan, emergeixen convertits en magnífics escarabats adults.

[fotos Amadeu Ricart (1ª) i Montserrat Porta (2ª, 3ª i 4ª)]