Escarabat dels fems

Geotrupes stercorarius

L’escarabat dels fems Geotrupes stercorarius és una de les espècies d’escarabat que viu dels fems dels ramats a la comarca de Bages. Té una forma oval, d’uns 2 cm de longitud, amb el dors bombat i el ventre més pla, de la qual sobresurten les potes gruixudes que utilitza per excavar galeries i per recollir una porció de fems i transportar-la fins a les seves galeries. Els èlitres estan adornats amb fileres longitudinals de punts, en canvi al pronot només s’insinua una línia de sutura al centre. El pronot més els èlitres formen una cuirassa acabada en un vorell estret, per sota del qual sobresurten pèls. El color és negre amb reflexos violeta al vorell del pronot i dels èlitres, a les potes i a la base de les antenes però, si li donem la volta, el ventre apareix d’aquest to violeta metàl·lic.

La parella de Geotrupes stercorarius, mascle i femella, excaven una galeria principal d’uns 40 cm de longitud. A partir d’aquesta, la femella excava galeries secundàries que acaben en una cambra. La femella pon un sol ou a cada cambra. Seguidament els dos adults omplen de fems les galeries laterals i finalment tapen amb terra l’entrada de la galeria principal. La larva es desenvoluparà durant aproximadament un any a l’interior de la galeria, alimentant-se dels fems que li han deixat els progenitors.

Geotrupes stercorarius es diferencia d’altres espècies similars de Geotrúpids presents a la comarca, en particular de Trypocopris vernalis (= Geotrupes vernalis), per les línies longitudinals de punts gravades als èlitres i absents al pronot.

[foto Jordi Badia]