Escarabat dels oms

Xanthogaleruca luteola

L’escarabat dels oms (Xanthogaleruca luteola [= Galerucella luteola]) és un crisomèlid de la subfamília Galerucinae que agrupa crisomèlids de cos més allargat que no pas els del conegut gènere Chrysomela (= Chrysolina) que dóna nom a aquesta extensíssima família.

L’escarabat dels oms és petit, d’uns 6 mm de longitud. El seu cos mostra dos tons de verd; un verd esgrogueït general i un verd fosc que punteja el cap i el tòrax i forma una banda longitudinal ampla al marge exterior dels èlitres i encara una altra estreta a la sutura entre els dos èlitres. Tant la larva com l’adult s’alimenten de fulles d’om (Ulmus minor), al qual poden ocasionar un perjudici considerable. La presència d’aquest escarabatet defoliador, sovint en gran nombre damunt d’un sol exemplar d’om, li deixa les fulles foradades com un colador (foto 4ª). Afecta tant als oms espontanis com als cultivats als parcs i jardins. No s’ha vist però que aquest escarabatet contribueixi a la transmisió de la grafiosi, una malaltia fúngica greu que afecta als oms.

Quan s’acaba l’estiu, no és estrany que l’escarabat dels oms busqui refugi a l’interior de les cases per passar hivern.

L’escarabat dels oms és d’origen europeu, però s’ha transmès als oms d’Amèrica del nord.

[fotos Jordi Badia]

Vegeu l’article Coleòpters, de Jordi Badia.