Escarabat vespa

Clytus arietis

L’escarabat vespa (Clytus arietis) és un cerambícid, un d’aquests escarabats elegants, de cos allargat i antenes més llargues encara, que amb els seus colors groc i negre contrastats imita a una vespa. És un fantàstic cas de mimetisme batesià que ens mostra la natura: l’escarabat vespa, ben inofensiu, s’aprofita del temor que provoca la vespa equipada amb el fibló verinós.

Els adults de Clytus arietis es veuen a la primavera. Són bons voladors. Mesuren uns 12 mm de longitud. A Catalunya, i en particular al Bages, hi ha una altra espècie d’escarabat vespa que se li assembla moltíssim, Clytus rhamni bellieri. Es diferencien perquè Clytus arietis té la meitat distal de les antenes negra i el parell de ratlletes grogues situades més endavant dels èlitres transversals al cos, mentre que Clytus rhamni té les antenes uniformement bru rogenci el primer parell de ratlletes dels èlitres lleugerament obliqües, assenyalant cap al centre dels èlitres. Per la resta, les dues espècies són idèntiques, d’aquí que comparteixin el mateix nom popular d’escarabat vespa.

Les larves de Clytus arietis són xilòfagues, viuen durant prop de dos anys a l’interior de troncs d’arbres caducifolis que van minant interiorment, amb preferència pels troncs d’arbres fruiters.

[foto Jordi Badia]