Esparver cendrós

Circus pygargus

L’esparver cendrós (Circus pygargus) és un gràcil i escàs rapinyaire que nia enmig dels sembrats. Per tal d’evitar la mort dels polls en temps de sega, el Departament de Medi Ambient obliga els propietaris dels camps a deixar sense segar l’entorn dels nius a canvi d’una indemnització. [foto Marc Vilarmau]