Estepa negra

Cistus monspeliensis

L’estepa negra (Cistus monspeliensis) és un arbust de la família cistàcies, de fins un metre i mig d’alçada, que s’identifica per les fulles gairebé sèssils, linear-lanceolades de menys d’1 cm d’amplada, amb nervis paral·lels, oloroses i de color verd fosc. D’aquest to general fosc prové el nom d’estepa negra. Entrada la primavera, l’estepa negra fa flors radiades amb l’estampa típica de les estepes, d’uns 2-3 cm de diàmetre, menors que les de l’estepa borrera (C.salviifolius). Tenen 5 sèpals, 5 pètals blancs sovint lleugerament escotats i amb una ungla groga, nombrosos estams grocs en feixos i un pistil al centre.

L’estepa negra és un arbust de les brolles litorals sobre sòl silícic. A la comarca de Bages, un territori on les roques són sedimentàries carbonatades, l’estepa negra és una planta molt escassa que es localitza a punts esparsos de la part sud, sobretot a les carenes amb sòl descarbonatat de la serra de l’Obac, junt amb l’estepa blanca (C.albidus) dominant i l’estepa borrera.

[fotos Jordi Badia]