Fagina

Martes foina

La fagina o gorjablanc (Martes foina) és un mustèlid similar a la marta (Martes martes) que pesa 850-1700 grams i fa 420-560 cm de llarg sense comptar la cua, la qual té una longitud de 200-320 cm. La marta, que normalment no té la taca de la gola (o gorja) tan clara ni tan extensa com la de la fagina, no és present al Bages, però sí a la zona pirinenca de la comarca veïna del Berguedà, on coexisteix i competeix amb la fagina.

La fagina és un animal que, tot i que té una certa preferència pels ambients rocosos, es pot trobar en una gran varietat d’hàbitats allà on no hi ha la marta, la seva competidora. Allà on viuen a la vegada marta i fagina aquesta segona espècie queda relegada a zones rocoses de prop de construccions humanes. A Catalunya la fagina és troba gairebé arreu, mentre que la marta és un animal pirinenc, però, curiosament, a Mallorca i a Menorca no hi ha fagines, però sí que hi ha martes.

La fagina s’alimenta de petits mamífers, d’ocells i d’ous, però també de fruita i de mel, i pot ser comensal de l’home. Té el costum de defecar sobre llocs visibles, com ara les pedres dels camins, per tal de marcar el territori. És un animal que al Bages deu ser abundant perquè és fàcil observar-hi els seus excrements allargats d’uns 10 mm de gruix, però, malgrat aquesta abundància, com que té hàbits preferentment crepusculars i nocturns i és molt silenciosa, és molt difícil veure’n exemplars vius.

[foto Oriol Oms]