Falena, papallona de nit

Minoa murinata

Minoa murinata és una espècie de falena o papallona nocturna de l’extensíssima família Geometridae que vola però de dia.

L’adult –a la imatge- té color uniforme marró grisenc, elegant i discret. Sense de motius de color, a les ales destaquen la nerviació ressaltada i sobretot un serrell de pèls com una orla al marge. L’adjectiu específic murinata fa referència a la semblança amb el color i la pilositat d’un ratolí. L’adult vola durant la primavera. En repòs sovint adopta un posat en forma triangular amb les ales anteriors tapant les posteriors.

L’eruga és de color negre amb una banda lateral taronja i punts blancs d’on surten feixos d’espines també blanques. Les erugues de la família Geometridae s’anomenen en català apamadores perquè al moure’s primer fixen la part anterior i arquegen el cos mentre avancen la part posterior i després, a la inversa, fixen la part posterior mentre estiren el cos i avancen la part anterior, com si apamessin el terreny. L’eruga de Minoa murinata s’alimenta amb preferència de lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides), una herba comuna als boscos relativament humits de la comarca de Bages. Les lletereses secreten un làtex blanc tòxic, però l’eruga de Minoa murinata és immune a la toxicitat de la lleteresa de bosc. La capacitat d’alimentar-se de lleteresa de bosc és l’avantatge diferencial que proporciona a Minoa murinata un nínxol ecològic en exclusiva, lliure de competidors.

[foto Pere Moraleja]