Falzia roja

Asplenium trichomanes

La falzia roja (Asplenium trichomanes) és una falguereta que arrela a les escletxes de les roques i dels murs ombrívols. Fa nombroses frondes, d’entre 10 i 20 cm, que surten d’un petit rizoma comú. Les frondes estan dividides una sola vegada; cadascuna d’elles consta d’un raquis fosc amb brillantor bruna o vermellenca a la part basal -d’aquí el nom de falzia roja- i de 10 a 30 parells de segments o pinnes ovades o arrodonides, d’1 cm, amb el marge lleugerament crenat. Els sorus, les agrupacions d’esporangis on es formen les espores, són linears i es disposen oblíquament en dues rengleres a la cara inferior de les pinnes.

En temporada eixuta, la falzia roja es mostrarà seca i fràgil, però recobrarà la ufanor verda en temps humit. La falzia roja té una àrea de distribució i un rang altitudinal extensos.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª, 3ª i 5ª) i Marta Queralt López Salvans (4ª)]