Fissidens taxifolius

Fissidens taxifolius

Fissidens taxifolius és una molsa que, almenys a nivell del gènere Fissidens, es reconeix per la posició dística dels fil·lidis, en un sol pla. Els caulidis mesuren uns 2 cm. Els fil·lidis són ovats, amb marges denticulats i el nervi visible que arriba a sobresortir en un minúscul mucró. Observats els fil·lidis en detall, es veu una làmina addicional curta a la base. Aquesta làmina basal fins al nervi es considera la làmina veritable; el nervi però segueix més amunt, a la vegada que s’expandeix lateralment en una làmina apical i una làmina dorsal. Fissidens taxifolius rep aquest nom perquè la disposició dística dels fil·lidis recorda la de les fulles del teix (Taxus baccata).

Fissidens taxifolius es troba als talussos ombrejats, sovint barrejada amb d’altres espècies de molses. Entre les nombroses espècies del gènere Fissidens, F.taxifolius deu ser la més freqüent al Bages i al Moianès.

[foto Jordi Badia]