Forcadella

Digitaria sanguinalis

La forcadella (Digitaria sanguinalis) és una gramínia anual de la segona meitat de l’any que es troba als horts, regadius i herbassars. Assoleix 30-60 cm d’alçada. Es caracteritza per formar al capdamunt de la tija 4-6 (10) espigues llargues de 5-18 cm i molt estretes, de només 2 mm d’amplada, en disposició quasi digitada i obertes en ventall tridimensional. Les espigues inicialment estan juntes i verticals, després, a mesura que maduren, s’obren i cauen cap als costats. Òbviament, de la disposició de les espigues deriven el nom genèric Digitaria i el nom català forcadella, mentre que l’adjectiu específic sanguinalis es refereix al to granat o violaci que prenen aquestes espigues al madurar. El raquis de cada espiga té secció triangular. Aquest raquis no és ben recte, sinó lleugerament sinusoidal per encabir a cadascuna de les concavitats un parell flors, la superior amb un pedicel més llarg que el de la inferior. Degut a aquesta disposició, les flors acaben per arrenglerar-se en dues fileres. Les anteres dels estams, molt visibles perquè pengen de les flors, passen d’un color granat fosc inicial al groc pàl·lid. Les fulles són lleugerament piloses, sobretot al voltant de la petita lígula. La forcadella sol fer tiges horitzontals curtes ran de terra de les quals per ramificació o mitjançant un colze s’enlairen diverses tiges verticals.

La forcadella creix als horts, on és considerada una mala herba. La seva distribució és subcosmopolita, abastant tot Europa.

[fotos Montserrat Porta i Jordi Badia]