Fredolic esquamós

Tricholoma atrosquamosum

El fredolic esquamós (Tricholoma atrosquamosum) és un bolet proper al popular fredolic (Tricholoma terreum) i com ell comestible, per tant no cal témer per la confusió. El fredolic esquamós té la forma i el color del fredolic, però sol ser una mica més gran. El barret umbonat passa del gris fosc del centre a un to blanquinós al marge per la successió de petites esquames fosques, de 0,5 mm cadascuna, que a l’enlairar-se descobreixen el blanc de sota. El peu és igualment gris esquamós, contrastat amb les làmines blanques. El fredolic esquamós, a més, fa olor de pebre.

El fredolic esquamós és més freqüent als boscos de planifolis que a les pinedes.

Tot i ser comestible, els boletaires no solen collir-lo pel risc de confondre’l amb el fredolic metzinós (Tricholoma pardinum). El fredolic metzinós també té el barret esquamós, però d’un gris més uniforme i, sobretot, és un bolet robust, gran, amb el peu gruixut, curt i massís. El fredolic metzinós creix a muntanya, per sobre dels 1500m; no l’hem trobat mai al Bages. Més fàcilment pot confondre’s Tricholoma atrosquamosum amb T.scalpturatum, un fredolic que creix més sovint a les rouredes, amb el barret gris i també esquamós però amb el peu blanc i llis o grisenc només a la base. Tricholoma scalpturatum és igualment un bolet comestible poc apreciat.

[fotos Jordi Badia]