Fuligo septica

Fuligo septica

Fuligo septica és un mixomicet o fong ameboide que en la seva fase de plasmodi plurinucleat forma coixinets aplanats d’un groc llampant que repten damunt de material vegetal, sobretot sobre troncs caiguts i soques de pi. Noteu, a la part dreta de la imatge, el rastre de l’avanç del plasmodi damunt de la soca de pi.

Els coixinets de Fuligo septica s’adapten a la forma del substrat i solen mesurar uns 5-8 cm, però poden ser més extensos. Tècnicament, aquest coixinet és un gran etali a l’interior del qual es formen molts milers d’espores. Per fora és de color groc viu, aspecte esponjós i consistència de crosta, mentre que a dins les espores són negres. Al madurar, l’etali tendeix a enfosquir-se. Existeixen també varietats de color blanquinós i de color rosa, menys freqüents, que hom dubta d’incloure sota el mateix nom específic.

Fuligo septica es troba al sòl dels boscos, sobretot a les pinedes amb fusta en descomposició durant el bon temps temperat i humit de primavera i de tardor.

[foto Jordi Badia]