Funginellastrae barcelonensis

Funginellastrae barcelonensis

Funginellastrae barcelonensis (Oppenheim 1911). Corall solitari de forma discoidal, de la família Fungiidae, trobat a l’Eocè marí de Castellgalí (Bages). A la imatge, els exemplars de la dreta i de l’esquerra es mostren per la cara basal on presenten un peu curt i un gravat concèntric, mentre que les exemplars centrals es mostren per la cara dorsal lluint radis al voltant de la boca. Aquesta espècie de corall fòssil que fou descrita de la província de Barcelona es troba també en roques equivalents a Navarra, remuntant la conca de l’Ebre.

[foto Jordi Badia / Museu de Geologia Valentí Masachs]