Gasteruption jaculator

Gasteruption jaculator

Gasteruption jaculator és una vespa molt esvelta de color negre, excepte algunes zones del cap, dels laterals del tòrax, parts de les potes i la punta de l’oviscapte que tenen una pilositat blanquinosa. Les femelles, com la que veiem a la imatge, destaquen pel seu finíssim i llarg oviscapte. Gasteruption jaculator parasita larves d’abelles de la família Apidae i de vespes de la família Sphecidae.

Les vespes de la família Gasteruptiidae tenen l’abdomen fixat prop de la vora superior del tòrax. Les femelles cerquen activament els nius de les espècies hoste, on per mitjà de l’oviscapte introdueixen els seus ous situant-los prop de les larves o dels ous de l’espècie hoste que seran parasitats.

[foto Xavier Adot]