Gloeophyllum sepiarium

Gloeophyllum sepiarium

Gloeophyllum sepiarium és un bolet de soca característic de la fusta morta de pins que apareix tant damunt dels troncs tallats o caiguts al bosc com de les fustes de pi utilitzades en tanques o altres construccions i en contacte amb el terra.

Té forma semicircular o de ventall, de fins a 6 o 8 cm de diàmetre i només 1 cm de gruix. El més freqüent és trobar junts uns quants cossos fructífers, arrenglerats o solapats, sempre ben orientats amb la cara superior mirant amunt i la inferior avall, independentment de la posició del tronc on creixen. La cara superior del bolet inicialment és de color groc, però a mesura que envelleix s’enfosqueix a un to violat, mantenint el groc només al volt exterior. Per sota (tal com mostren els exemplars al quals se’ls ha donat la volta de les fotos 2ª i 3ª) sembla portar làmines; en realitat es tracta de porus allargassats que donen aquesta imatge de falses làmines bifurcades o, més aviat, de laberint. Les parets dels porus allargats no tenen una consistència diferent de la resta del barret, com seria el cas de les autèntiques làmines dels bolets de l’ordre agaricals.

Tot i que Gloeophyllum sepiarium és un bolet suberós, no és, ni de bon tros, tan dur, sec i gruixut com el bolet d’esca marginat (Fomitopsis pinicola) dels troncs morts de pi encara dempeus.

[fotos Jordi Badia]