Hepatiscus poverelli (†)

Hepatiscus poverelli (†)

Hepatiscus poverelli, Via. Crustaci decàpode procedent de l’Eocè de Monistrol de Montserrat (Bages). [foto Marta Queralt López / Museu de Geologia Valentí Masachs]