Himenòpter

Anthophora sp.

Anthophora és el gènere extens i encara poc conegut d’abelles silvestres que dóna nom a la família Anthophoridae, que alguns autors rebaixen al rang de subfamília inclosa a les Apidae, la família de les abelles de la mel (Apis mellifera). Tenen una mida normalment més gran que la de les abelles del gènere Eucera sp., però més petita que la les abelles de la fusta (Xylocopa violacea), ambdós gèneres inclosos a la família Anthophoridae. Tant el tòrax com l’abdomen són quasi esfèrics, de colors foscos i decididament pilosos.
Les Anthophora són abelles solitàries –és a dir que els individus no es diferencien en castes ni s’organitzen en colònies-, malgrat que solen compartir un talús argilós on, en bon veïnatge, cada individu excava el seu niu. El niu és una galeria en colze, d’entrada horitzontal i més endins vertical, al fons de la qual la femella pon cadascun dels ous en una cel·la feta de pol·len mastegat i processat.

Antophora s’alimenta de pol·len i nèctar de les flors; és una de les abelles silvestres pol·linitzadores que pot substituir la manca d’abelles de la mel en un territori. No acostuma a clavar el fibló, el seu comportament mai és agressiu.

A la imatge, una abella del gènere Antophora posada al tronc d’un plàtan a la font de l’Arrel (Manresa).

[foto Jordi Badia / Identificació Angel Mario Moreno, per Biodiversidad Virtual]