Himenòpter

Eucera sp.

Himenòpter mascle del gènere Eucera pol·linitzant una flor d’abellera vermella (Ophrys tenthredinifera). L’insecte intenta copular amb la flor perquè aquesta imita una femella de la seva espècie i, com que porta adherits dos pol·linis provinents d’un intent de còpula anterior amb una altra flor d’abellera similar, a la vegada diposita pol·len sobre l’estigma, la part femenina de la flor que li és accessible. Els pol·linis són de color groc i estan situats sobre l’insecte de tal manera que es podrien confondre amb un parell d’antenes.

[foto Florenci Vallès]

  • Vegeu l’article Abelleres, de Jordi Badia.