Hydnellum concrescens

Hydnellum concrescens

Hydnellum concrescens és un bolet d’agulles de la família Bankeraceae que creix entre la fullaraca i la fusta menuda caiguda al sòl del bosc. La seva consistència és coriàcia, però, al ser prim, no és tan dur com d’altres bolets de soca. Té forma d’embut d’uns 3-6 cm de diàmetre, pintat de colors bruns concèntrics, foscos al centre i més clars al marge, sobretot quan encara creix. Sovint diversos cossos fructífers es superposen o es solden en formes més complexes. Quasi sempre, agulles de pi o branquillons travessen el cos fructífer. Per sota, l’embut és ocupat per fines agulletes que deixen lliure la franja lliure immediata al marge. El peu és prim, cilíndric i curt.

Hydnellum concrescens viu a les pinedes, als boscos de planifolis i a les brolles. Sol aparèixer en grups densos, poc o molt concrescents entre ells.

Se li atribueixen propietats farmacològiques anti-virals.

[fotos Jordi Badia]