Jonquet articulat

Juncus articulatus

El jonquet articulat (Juncus articulatus) és un jonc petit que es caracteritza per la inflorescència laxa i per les fulles cilíndriques amb septes transversals interiors, fàcilment apreciables al tacte, fet al qual es refereix l’adjectiu d’articulat. El jonquet articulat és comú a tota mena de zones humides de la comarca de Bages.

Esporàdicament, les inflorescències del jonquet articulat no porten les esperades flors, sinó uns bulbils o propàguls que, directament i de manera asexuada, donen lloc a una nova planta (foto 2ª). Llavors es veuen créixer noves plàntules verdes a la inflorescència progenitora. És el fenomen conegut com a pseudoviviparisme que més habitualment mostren també la poa bulbosa (Poa bulbosa) i algunes espècies d’alls (Allium sp.). Compareu la inflorescència pseudovivípara del centre de la imatge 2ª amb les normals dels extrems. El pseudoviviparisme del jonquet articulat s’ha observat en poblacions de la riba del Llobregat prop de Manresa i de la riera de Sant Esteve.

[fotos Jordi Badia]