Lamprodila mirifica

Lamprodila mirifica

Lamprodila mirifica (= Ovalisia mirifica, Scintillatrix mirífica) és un escarabat de la família Buprestidae. Pel seu cos ovalat i compacte d’uns 12 mm de longitud i pel color verd metàl·lic brillant s’assembla a primer cop d’ull al conegut Anthaxia hungarica, però se’n diferencia per les línies longitudinals discontínues compostes de petites taques verd fosc, com guionets, als èlitres i poc o molt al pronot.

Les femelles de Lamprodila mirifica, com l’exemplar de la imatge, són més grans i tenen reflexos de color coure als laterals del cos i al cap entre els dos ulls, mentre que els mascles són més petits i solen ser d’un verd més uniforme. Molt semblant a L.mirifica és L.rutilans que té l’àrea de color coure més extensa.

Les larves de Lamprodila mirifica viuen dins dels troncs dels oms (Ulmus minor), alimentant-se del teixit viu sota l’escorça. L’exemplar adult de la imatge es troba precisament en un om, la seva planta hoste.

[foto Jaume Illa]