Lepraria cf. isidiata

Lepraria isidiata

Lepraria és un gènere de líquens que fa tal·lus sense capes diferenciades, pulverulents i poc adherits al substrat, i que no tenen reproducció sexual. Si ja és molt difícil destriar entre espècies de líquens pels seus caràcters morfològics, la identificació d’espècies de Lepraria, amb tal·lus homòmer indiferenciat i sense apotecis ni cap altra estructura per la reproducció sexual del fong, és encara més problemàtica. Tanmateix, Lepraria es classifica a la família Stereocaulaceae de l’ordre Lecanorals.

La seva reproducció és asexual mitjançant isidis, petites protuberàncies o berrugues on hi ha barreja d’hifes del fong i cèl·lules algals que, al trencar-se i dispersar-se pel vent, actuen com a propàguls.

Es podria pensar que les hifes de Lepraria pertanyen a un fong Deuteromicet, el grup polifilètic que engloba aquelles espècies de fongs de les quals es desconeix la reproducció sexual, però actualment es tendeix a creure que pertanyen a un Ascomicet que en el transcurs de l’evolució en forma de liquen ha abandonat completament la reproducció sexual.

Les imatges de la galeria aparentment corresponen a Lepraria isidiata (= L.crassissima var.isidiata). L.isidiata té color blanc matisat de blau verdós. Els individus creixen en forma circular amb vores fistonades, aplicats damunt del substrat i. Al solapar-se, la imatge d’aquestes vores es perd. El seu adjectiu específic isidiata fa referència als seus isidis abundosos en forma de boletes rugoses enlairades, d’uns 0,5 mm de diàmetre.

L.isidiata viu sobre roques poroses de natura calcària, situades en indrets pocs exposats que mantinguin la humitat atmosfèrica alta.

[fotos Jordi Badia]