Lepthyphantes cf. leprosus

Lepthyphantes leprosus

Lepthyphantes (= Leptyphantes) és un gènere d’aranyes de la família Linyphiidae fàcilment observables perquè sovint es deixen veure dins les cases, però difícils d’identificar a nivell d’espècie. A la península ibèrica n’hi ha com a mínim 27 espècies reconegudes. L’exemplar de la imatge és un mascle, probablement de l’espècie L.leprosus.

Lepthyphantes leprosus és una aranya de cos petit, d’uns 3 mm, amb potes llargues i fines, però no tant com les dels opilions. És de color marró amb el prosoma de forma ovalada i to més vermellós o caoba, l’opistosoma pintat amb franges marró clar i fosc de marges arrodonits i les potes pàl·lides, exceptuant l’extrem que s’ennegreix i les articulacions d’un marró més intens. Les potes semblen telescòpiques, amb els diàmetres dels artells menors a mesura que s’acosten a la punta. Com és habitual a les aranyes, l’opistosoma de les femelles és més gran i ample. Els ulls es disposen en 2 rengleres de 4 ulls no exactament equidistants. A la cara destaquen el parell de palps acabats en una maça.

Lepthyphantes leprosus és una espècie esdevinguda cosmopolita que es troba als racons tranquils de les cases. Fa teranyines discretes.

Altres espècies d’aranyes de la mateixa família Linyphiidae són responsables de les teranyines paral·leles al terra o lleugerament còncaves que apareixen sovint entre les mates a les pinedes i a les brolles.

[foto Jordi Badia]