Libèl·lula

Onychogomphus forcipatus

Els odonats s’alimenten sobretot de mosques i mosquits que cacen al vol. A la foto 3ª, es pot veure el mascle d’Onychogomphus forcipatus devorant una presa.

[fotos Jordi Badia (1ª i 4ª), Florenci Vallès (2ª) i Ramon Solà (3ª)]