Linària origanifòlia

Chaenorhinum origanifolium ssp.cadevallii

Algunes espècies de linària són plantes típicament rupícoles, sovint de distribució reduïda. A algunes àrees de la comarca, sobretot a l’oest, la linària origanifòlia (Chaenorhinum origanifolium ssp.cadevallii [= Linaria origanifolia ssp.cadevallii]), d’espectacular florida, creix a les petites fissures de les parets verticals dels blocs de conglomerat. En canvi, la linària origanifòlia no es troba a les extenses àrees de conglomerats de Montserrat, del Montcau, ni de la serra de l’Obac.

[fotos Jordi Badia]