Llagosta egípcia o mediterrània

Anacridium aegyptium

La llagosta egípcia o mediterrània (Anacridium aegyptium) és l’ortòpter més gros de la fauna catalana. Les femelles adultes d’aquesta espècie, com les de les fotos 3ª i 5ª, fan 50-66 mm de llarg, mentre que la longitud dels mascles és de 32-36 mm, són molt més petits.
Els joves són inicialment de color verd (foto 4ª) i les ales no arriben a cobrir-los l’abdomen; però, a mesura que creixen i fan mudes successives, s’enfosqueixen (foto 2ª) i les seves ales s’allarguen. La foto 1ª mostra un jove de color marró clar, intermig entre el verd de les larves més joves i el gris fosc dels adults.

La llagosta egípcia és pròpia de llocs càlids. Viu preferentment entre els arbres i arbustos. És freqüent i fàcil de veure durant la major part de l’any. Es reprodueix a la primavera i hiverna en estat adult.

[fotos Florenci Vallès (1ª), Montserrat Porta (2ª i 4ª) i Jordi Badia (3ª i 5ª)]