Llengua de terra negra

Trichoglossum hirsutum

La llengua de terra negra (Trichoglossum hirsutum [= Geoglossum hirsutum]) és un ascomicet, com les cassoletes (Peziza sp.), les múrgoles (Morchella sp.) o la llengua de gat (Helvella crispa), en forma de petita maça completament negra i brillant, amb un peu recte o sinuós d’uns 20-40 mm de longitud per 2-4 mm de diàmetre acabat en una llengua o espàtula més ampla i clarament diferenciada. Tot el bolet és ple de pèls negres molt fins, fet al qual fan referència tant el nom de gènere Trichoglossum com l’adjectiu específic hirsutum.

En conjunt el bolet és un apoteci modificat, amb els ascs situats a la superfície de la llengua.

La llengua de terra negra surt en grups d’individus propers uns dels altres però sense fusionar-se, entre les clapes de molsa molt humida en llocs pocs freds.

[foto Jordi Badia]