Llentia d’aigua

Lemna minor

Les llenties d’aigua són petites herbes en forma de llentia verda, flotants de les aigües lentes o estancades. Tenen una estructura molt simple -no es pot distingir entre tija i fulles-, rarament floreixen i normalment es reprodueixen de forma vegetativa. A la comarca de Bages es troben dues espècies de llenties d’aigua: Lemna minor i Lemna gibba. L.minor fa discs quasi plans, mentre que L.gibba els té convexos, sobretot a la cara inferior blanquinosa. No es distingeixen fàcilment entre elles, cal tocar-les i apreciar-ne el gruix. Lemna gibba és indicadora d’aigües riques en nutrients, mentre que L.minor té major amplitud ecològica. Probablement L.gibba ha esdevingut més freqüent al Bages que L.minor.

A la imatge 1ª, una explosió de població de llenties d’aigua a la llera abandonada del riu Cardener, desviat a través del túnel de La Carosa que li estalvia la volta pel meandre de La Coromina (Cardona) i el pas per la zona salina.
La imatge 3ª mostra Lemna gibba en ple procés de multiplicació asexual per gemació.

[fotos Jordi Badia]