Llimac

Limax sp.

Els llimacs són gasteròpodes pulmonats, com els cargols terrestres, que en el transcurs evolutiu van perdre la conquilla. A la imatge veiem un llimac del gènere Limax, un dels més freqüents i de mida mitjana. Degut a l’absència de conquilla, la determinació més precisa a nivell d’espècie és difícil; requereix l’observació detallada de l’anatomia dels genitals.

Els llimacs del gènere Limax viuen sobretot als horts, jardins i herbassars, on són actius als vespres o després de la pluja quan la humitat ambiental és alta.

[foto Jordi Badia]