Llinet estricte

Linum strictum

El llinet estricte (Linum strictum) és una herba anual de fins a dos pams d’alçada, de fulles lanceolades de 2 cm de longitud i flors petites amb pètals grocs, agrupades al capdamunt de les tiges. El llinet viu als llistonars i altres terrenys secs. És una de les espècies de lli (gèn. Linum) més freqüent, però al ser menut i amb flors discretes en comparació amb les blaves del lli de Narbona (L.narbonense) o les blanques del lli blanc menut (Linum tenuifolium), passa força desapercebut.

[fotos Jordi Badia]