Lloba-carda

Cirsium vulgare subsp. crinitum

La lloba-carda (Cirsium vulgare subsp. crinitum) és un card bianual, amb fulles lobulades, espinoses i decurrents sobre la tija, de manera que la tija esdevé alada, de secció quadrangular. Els lòbuls i les espines de les fulles es repeteixen també a les arestes de la tija. Els capítols són esfèrics, de 2-4 cm de diàmetre, defensats per bràctees acabades en una espina llarga i afuada. La imatge del capítol és la d’un eriçó espinós.

La lloba-carda viu als cardassars de les vores del bosc, marges de camps de cereals, fenassars i herbassars ruderals, en ambients moderadament humits. Floreix a l’estiu.

Semblant a la lloba-carda (Cirsium vulgare) és la cardigassa (Cirsium eriophorum), però aquesta darrera no té les tiges alades i els seus capítols són més grossos, les seves bràctees no punxen i estan coberts d’una teranyina blanquinosa de pèls.

[fotos Efrem Batriu (1ª i 2ª) i Jordi Badia (3ª i 4ª)]