Madrilla

Chondrostoma toxostoma miegii

La madrilla (Chondrostoma toxostoma miegii) és una espècie que ateny uns 150 g de pes i uns 20 cm de llargària. S’alimenta bàsicament d’algues. És originària de la conca de l’Ebre i va ser introduïda al Cardener.

[foto Florenci Vallès]