Melanoleuca polioleuca

Melanoleuca polioleuca

Melanoleuca polioleuca és un bolet de la família tricolomatàcies, el barret del qual, vist per sobre, té el color gris dels apreciats fredolics però més llis i cerós i amb una estreta vora clara al marge. Si per confusió s’arranca, es veu clarament que no es tracta d’un fredolic perquè les làmines són escotades –fan un angle que fa pujar la zona d’inserció al peu- i perquè el peu és llarg, de color ocre olivaci amb flocs blancs, estriat, flexible i amb una base bulbosa amb hifes blanques. Algunes làmines són incompletes, comencen al marge del barret però acaben abans d’atènyer el peu.

Melanoleuca polioleuca es troba a la tardor a les clarianes i als marges de les pinedes de pi blanc, on sembla que estableix micorrizes amb gramínies.

Melanoleuca és un gènere extens i difícil, amb més de 200 espècies acceptades i molts sinònims a la bibliografia, que probablement no es coneix en prou detall. La majora d’espècies de Melanoleuca viuen entre gramínies als prats i es consideren comestibles de poca qualitat.
M.melaleuca s’assembla força a M.polioleuca, però la seva cutícula tendeix més al castany fosc que no pas al gris.

[foto Jordi Badia]