Moixera

Sorbus aria

La moixera (Sorbus aria), a les fotos, fa fulles simples, grosses, ovades i de marge dentat, amb nombrosos nervis secundaris paral·lels i el revers blanquinós per l’abundància de pèls. Al Bages viu a les canals montserratines i en racons frescals dels boscos més ben conservats.

La moixera, la moixera de pastor i el server o servera són tots ells arbres del gènere Sorbus que pertany a la família de les rosàcies. Tots tres solen créixer als ambients de roureda, sense ser mai gaire abundants. La moixera de pastor (Sorbus torminalis) té unes fulles molt característiques, dividides en 5-7 lòbuls aguts, que al seu torn presenten el marge retallat. Al Bages té una distribució discontínua, amb nuclis importants de població al nord-est i al sud-oest de la comarca, però absent al pla de Bages. Les fulles del server o servera (Sorbus domestica) són compostes, amb un nombre imparell de folíols de marge serrat. El fruit en forma d’una pera diminuta, la serva, és comestible.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª i 3ª) i Marta Queralt López Salvans (4ª i 5ª)]