Mosca escorpí

Panorpa communis

La mosca escorpí (Panorpa communis) és un insecte de l’ordre dels mecòpters, un grup que es caracteritza per tenir un cap que es prolonga en un llarg rostre a l’extrem del qual se situen les peces bucals, i a la família panòrpids. Als mascles de la família panòrpids, els últims segments de l’abdomen acaben en un apèndix en forma de pinça que utilitzen durant l’aparellament i que recorda l’extrem d’un escorpí, d’on prové el nom de mosca escorpí.

Les fotos 1ª i 2ª mostren un mascle. En canvi, les femelles -a les fotos 3ª, 4ª i 5ª- tenen la punta de l’abdomen diferent, sense cua d’escorpí.

La mosca escorpí té una sola generació a l’any. S’alimenta d’animals morts i de dejeccions d’ocells, i s’acostuma a trobar en llocs ombrívols i humits.

[fotos Xavier Adot (1ª i 2ª) i Jordi Badia (3ª i 4ª) i Manuel Soria (5ª)]