Mosquit

Culiseta sp.

Culiseta és un gènere de mosquits de mida relativament gran, amb potes molt llargues íntegrament fosques i abdomen amb bandes clares i fosques poc contrastades.

Els mascles -a la imatge- tenen les antenes plomoses i els palps labials més llargs que la probòscide, mentre que les femelles tenen les antenes simples i els palps labials lleugerament més curts que la probòscide amb la qual elles realment piquen.

Culiseta es distingeix dels mosquits del gènere Anopheles, els transmissors de la malària amb els quals s’assemblen i mantenen un parentiu proper, perquè en repòs es disposen amb el cos en paral·lel a la superfície, mentre que Anopheles es posa en angle del voltant de 45º.

Les larves viuen a l’aigua estancada, posades cap per avall amb el sifó foradant la superfície.

Quan arriba la tardor, els adults de Culiseta busquen l’escalfor de les cases i la presència d’humans, altres mamífers i d’aus als quals picar.

L’espècie de la fotografia deu ser C.longiareolata o bé C.annulata, gairebé indistingibles.

[foto Jordi Badia]