Mucilago crustacea

Mucilago crustacea

Mucilago crustacea és un fong ameboide o mixomicet, un dels més fàcils de detectar per la bona mida i el color blanc del seu cos fructífer que destaca entre la fullaraca, i per ser força comú arreu durant tot l’any en temps humit. Constitueix cossos fructífers en etali -un paquet d’esporangis comprimits, impossible de destriar- de forma el·líptica de fins a 10×5 cm els més grossos, suspesos entre tiges i fulles de gramínies a uns pocs centímetres damunt del sòl o embolicant un branquilló caigut. Té una superfície en crosta rugosa ben blanca, com si es tractés d’un esquitx de merengue, però si es rasca apareix a l’interior el to gris o negre que li donen les espores.

Mucilago crustacea es troba sobretot als fenassars, a les joncedes i als llistonars que creixen a l’ombra esclarissada dels pins. En la seva fase de plasmodi reptant, Mucilago crustacea és molt poc aparent i s’alimenta de microorganismes del sòl; en canvi es fa veure al fructificar.

[fotos Jordi Badia (1ª, 2ª i 3ª) i Just Serra (4ª)]