Mycena meliigena

Mycena meliigena

Mycena meliigena és un bolet minúscul que, en temporades humides, neix profusament de les clivelles de l’escorça negra del tronc de les alzines velles. Té un peu prim que surt en horitzontal del tronc però es corba cap a la vertical i un barret hemisfèric de 4-8 mm de diàmetre, amb làmines molt separades que festonegen el marge. Tot ell és de color violaci, delicat i fràgil.

L’aparició de Mycena meliigena sol ser sobtada i abundosa alguns dies humits i poc freds d’hivern, amb centenars d’aquests minúsculs ocupants a cadascun dels troncs d’un rodal d’alzinar, sovint entre els líquens i les molses corticals, creixent i alimentant-se de l’escorça, no pas de la fusta. Però la bellesa és efímera. Tan aviat com s’acabin les condicions d’humitat ambiental alta, Mycena meliigena desapareixerà.

[fotos Jordi Badia]