Mycena metata

Mycena metata

Mycena metata és una espècie ben característica de l’extens gènere Mycena de bolets que personifiquen la delicadesa. Té un barret campanulat d’1,5 cm de diàmetre, prim, de color ocre o beix intens al centre que es difumina i aclareix ràpidament cap al marge. Les làmines ventrudes i separades es mostren com radis a la cara superior. El peu és llarg de fins a 8 cm, llis, cilíndric i fistulós, del mateix color que el barret i també amb un lleuger degradat, més fosc a baix que a dalt.

Mycena metata surt a la tardor sobre petites restes vegetals en descomposició al sòl de tota mena de boscos, disseminat en espais petits però sense formar flotes.

El gènere Mycena és difícil d’aclarir, fins i tot recorrent als caràcters microscòpics. Espècies molt semblants a M.metata són M.arcangelica i M.seynesii, aquesta darrera especialista en créixer sobre les pinyes caigudes.

[foto Jordi Badia]