Myopites sp.

Dípters - Tephritidae

Myopites sp. és una mosqueta de la família Tephritidae que ocasiona la gal·la o cecidi a l’olivarda (Inula viscosa [= Dittrichia viscosa]) que mostren les imatges.

El cecidi consisteix en la transformació del capítol de l’olivarda en una massa globosa, dura, de l’entorn d’1 cm de diàmetre i lleugerament més alta que ampla que manté algunes bràctees intactes a la base i té entre 2 i 5 prolongacions o apèndixs al capdamunt. El cecidi és plurilocular; al seu interior solen trobar-s’hi 2 o 3  larves toves de Myopites sp. Si el cecidi és seccionat longitudinalment, s’observa que els lòculs que contenen una larva viva continuen amunt formant els apèndixs més llargs, mentre que els lòculs en els quals la larva no ha prosperat es corresponen amb apèndixs més curts. Inicialment el cecidi és verd, passa a un bru rogenc i acaba castany fosc, quasi negre.
Els cecidis de Myopites sp. són molt freqüents a les olivardes. Es desenvolupen a la tardor coincidint amb el període de floració de les olivardes i romanen a la planta durant l’hivern fins que torna a brotar a la primavera següent.

Tradicionalment el cecidi de l’olivarda s’ha atribuït a Myopites olivieri (= M. inulaedyssentiricae). Posteriorment s’ha vist que en realitat es tracta d’un complex de com a mínim 4 espècies de Myopites, totes elles productores d’aquest cecidi o gal·la. No és possible identificar a nivell d’espècie per la forma dels cecidis ni per la morfologia de les larves; per tant, cal esperar a l’emergència de l’adult, capturar-lo i sotmetre’l a la identificació per part d’un especialista en aquesta tan particular matèria. Juli Pujade ha obtingut M.limbarde a partir de cecidis d’olivarda a Catalunya. Deixem doncs obert el cas de l’espècie de Myopites causant de les gal·les a l’olivarda que mostren les imatges preses a Sallent (Bages).

[fotos Jordi Badia]