Niuets

Cyathus stercoreus

Els niuets (Cyathus stercoreus) són un minúscul bolet de la família Nidulariaceae que, com el seu nom popular indica, té la forma d’uns cistellets o niuets, els peridis, que contenen els ous o peridíols. S’inclouen a la subclasse gasteromicets, la dels basidiomicets amb cossos fructífers tancats. Hi ha diverses espècies de Nidulariaceae a més de Cyathus stercoreus, totes elles denominades col·lectivament niuets.

Cyathus stercoreus creix en grup sobre fems -d’on prové l’adjectiu específic stercoreus-, branquetes caigudes o directament al sòl. El peridi de Cyathus stercoreus té forma de copa de 4-8 mm de diàmetre per 6-15 mm d’alçada, amb la cara exterior eriçada d’hifes. Inicialment el peridi té color clar i està tapat per una membrana marronosa. Quan la membrana s’esquinça, a l’interior es mostren els peridíols en forma de llentia negra d’1-2 mm de diàmetre. Cadascun dels peridíols està lligat al peridi per un cordó d’hifes o funicle tensat com un resort. Quan una gota d’aigua de pluja impacta al peridi, el peridíol surt projectat arrossegant el funicle que el lligava. El funicle desenrotllat com un fil s’entortolligarà amb alguna branca i el peridíol quedarà penjant. Mentre penja, el peridíol acabarà de madurar, s’obrirà i alliberà les espores.

Les diverses espècies de niuets són freqüents i tenen distribució cosmopolita; cal però fixar-se entre la fullaraca per veure aquests curiosos bolets tan petits.

[fotos Jordi Badia]