Oca vulgar

Anser anser

L’oca vulgar (Anser anser), l’avantpassada silvestre de l’oca domèstica, pot ser observada rarament a la comarca de Bages com a hivernant o en migració. Apareix esporàdicament en conreus o en ambients aquàtics.

[fotos Jordi Badia (1ª i 2ª), Oriol Oms 3ª i Marta Queralt López Salvans (4ª)]