Oedemera nobilis

Oedemera nobilis

Els edemèrids constitueixen una família d’escarabats florícoles que es distingeixen per la forma esvelta del cos amb reflexos metàl·lics i per les seves antenes llargues, però no tant com les dels cerambícids o banyarriquers.
A les fotos 1ª, 2ª i 3ª veiem mascles d’Oedemera nobilis, amb els seus fèmurs del tercer parell de potes extraordinàriament desenvolupats. A la foto 2ª, el veiem alimentant-se del pol·len d”una flor de roser silvestre (Rosa agrestis). Les fotos 4ª, 5ª i 6ª mostren exemplars femella, amb els fèmurs de mida normal. Noteu la juntura dels èlitres oberta, tant als mascles com a les femelles.
Pels seus costums florícoles, O.nobilis és un bon pol·linitzador.
Les larves dels edemèrids mengen fusta en descomposició o tiges de vegetals morts.

[fotos Efrem Batriu (1ª), Florenci Vallès (2ª) i Montserrat Porta i Jordi Badia (3ª, 4ª, 5ª i 6ª)]