Palometa o lepiota pudent

Lepiota cristata

La palometa o lepiota pudent (Lepiota cristata) és un bolet petit, blanc amb esquames de color marró vermellós o caoba al barret, disposades concèntriques, més denses al centre que al marge. Té la fesomia exacta de les múltiples espècies del gènere Lepiota i segurament deu ser una de les més abundoses al Bages. El barret és inicialment cònic i progressivament s’aplana mantenint un umbó central, fins a un màxim de 5 cm de diàmetre. Només el centre del barret és acolorit perquè la cutícula de color caoba es trenca en esquames concèntriques que disminueixen ràpidament cap a les vores mostrant ben aviat la carn blanca. Per sota, les làmines són lliures, denses i de color blanc o d’ivori. El peu és prim i cilíndric, d’un màxim de 6 cm d’alçada, blanc però progressivament degradat cap a marronós a la base. Just a sota el barret, el peu té un anell membranós.

La palometa o lepiota pudent fa olor desagradable que diversos autors descriuen com a metàl·lica, farmacèutica, de canyella o de cautxú.

La palometa pudent creix entre la fullaraca al sòl dels marges del bosc i dels prats a la tardor.

om d’altres espècies del gènere Lepiota, molt semblants entre elles, és un bolet tòxic.

Evidentment, no es tracta d’un apagallums (Macrolepiota procera) nan; a la natura cada espècie té la seva escala de mides.

[fotos Jordi Badia]