Paspalum notatum

Paspalum notatum var. saudae

Paspalum notatum var.saudae (= P.saudae) és una gramínia vivaç i cespitosa que creix mitjançant rizomes amb tiges curtes denses de fulles i que, si no és segada abans, al mes de setembre enlaira tiges a 40-50 cm coronades per dues espigues estretes i erectes, de 10-12 cm de longitud, disposades en V.

Les espigues estan constituïdes per 2 rengleres molt ben alineades d’una trentena d’espiguetes sèssils, mútiques i uniflores que no es disposen oposades sinó en un angle que apunta a la proporció àuria de 137,5º deixant buit un sector de l’eix de l’espiga com si en fos l’esquena. Les flors queden molt tancades, de cadascuna s’observa només la gluma ovada d’uns 3 mm fent de tapa i, si són al punt de fertilitat, els estigmes plomosos (foto 2ª i espigues de l’esquerra a la foto 3ª) o bé les anteres dels estams (espigues de la dreta a la foto 3ª) que sobresurten destacant pel seu negre intens. Excepcionalment pot haver una 3ª espiga que neix uns mil·límetres per sota.

Les fulles mesuren uns 20 cm de longitud per 3-5 mm d’amplada, tant les caulinars com les basals. Tenen un color verd intens que perdura tot l’any i un tacte suau sense cap nota escabra. La seva lígula és inapreciable.

Paspalum notatum és una planta d’origen neotropical, distribuïda comercialment per la formació de gespes en jardins, parcs i camps d’esport. La sega periòdica però impedeix el desenvolupament de les espigues en V i la seva identificació. No és rar trobar-la naturalitzada en àrees viàries semi-urbanes a la Catalunya central, si són prou humides. Paspalum notatum és també una de les espècies de gramínia que s’utilitza mundialment per la creació de prats de pastura.

[fotos Jordi Badia]