Passerell comú

Carduelis cannabina

El passerell comú (Carduelis cannabina) és un ocell habitual durant tot l’any al Bages, tot i que l’arribada d’individus hivernants fa els estols més nombrosos. Habita zones obertes amb vegetació baixa, com són els guarets i les zones arbusives.

El mascle és molt valorat com a ocell de gàbia per la bellesa del seu cant.

Aquesta espècie és de colors dominantment marronosos i grisosos, ambdós més intensos a les parts superiors. El mascle -a la dreta de la imatge- té colors més vius i amb taques rosades al front i pitet, d’intensitat variable segons la dieta, estació i edat. La femella – a l’esquerra de la imatge- i els joves són més apagats i sense taques rosades.

[foto Oriol Oms]