Peix gat

Ameiurus melas

El peix gat (Ameiurus melas [= Ictalurus melas]) és una espècie d’origen americà que no té escates i pot arribar a pesar 3 kg i a tenir una llargària de 45 cm. S’alimenta principalment de larves de mosquits de la família dels quironòmids. És d’hàbits nocturns i viu preferentment en indrets d’aigües tranquil·les amb fons fangosos.
El peix gat es reprodueix a l’estany de la Corbatera (Sallent), on manté una gran població d’alevins. Aquests alevins neden sincronitzadament en bancs formats per nombrosos exemplars de la mateixa edat.

[fotos Enric Sala (1ª) i Jordi Badia (2ª)]