Pelosa

Polypogon monspeliensis

La pelosa o cua de rata (Polypogon monspeliensis) és una planta anual de la família de les gramínies amb unes inflorescències (panícules) constituïdes per una munió densa de minúscules espiguetes proveïdes d’arestes fines i cilis que donen al conjunt un aspecte de cua de guineu i un tacte de peluix.
Creix en herbassars molt humits i en vores de rieres, on tolera bé aigües eutròfiques.

[fotos Florenci Vallès (1ª) i Efrem Batriu (2ª i 3ª)]