Pensament de camp

Viola tricolor ssp.arvensis

El pensament de camp (Viola tricolor ssp. arvensis [= V.arvensis]), malgrat el seu nom, no és exclusiu dels sembrats, sinó que creix també als erms i als prats eixuts de les carenes i codines de muntanya. És una herba anual o plurianual, de fins a 30 cm. Té unes estípules grans que es confonen amb fulles, compostes de 5-7 lòbuls entre palmats i pinnats amb el lòbul central notablement més gros, i fulles oblongues, peciolades, de marge crenat. La flor, el pensament, té 5 sèpals de punta aguda i verda, i una corol·la de 5 pètals que combina amb elegància i variabilitat els colors blanc -normalment majoritari-, groc -al pètal inferior- i violeta -un matís més o menys intens als pètals superiors i laterals i les línies radials dels pètals laterals i de l’inferior-. D’aquí ve el seu nom tricolor. A més del color, la flor del pensament de camp es diferencia de la de les violes perquè els seus dos pètals laterals s’apropen als pètals superiors, no a l’inferior com a les violes. El pètal inferior del pensament de camp, com en el cas de les violes, forma al darrera un esperó curt.

El pensament de camp floreix als mesos de maig i juny. A la comarca de Bages, l’hem vist només a la seva meitat est, ja que sembla preferir ambients relativament frescos. El pensament de camp ha originat les nombroses varietats de pensaments de jardineria.

[fotos Jordi Badia]